مینو
on December 4, 2018
268 views
تغییر عکس پروفایل و کاور پروفایل
از داخل پروفایل خود مطابق شکل از قسمت هایی که علامت زده شده می توانید عکس پروفایل و کاور پروفایل خود را تغییر دهید.
Dimension: 1080 x 674
File Size: 314.33 Kb
یاسـمین
مهربانترین و مودب ترین و دلسوزترین بنده خدا
June 28, 2020