مینو
on December 4, 2018
240 views
مشاهده ی کل فعالیت های کاربر توسط خودش
مطابق شکل ۱ در پروفایل خودتان به گزینه شماره ۱ مراجعه نمایید با کلیک بر روی این گزینه می توانید لیست را مطابق شکل مشاهده کنید.
شماره ۲: پیوست ها: تصاویری که در چت ارسال نموده اید و با کلیک بر روی آن می توانید ان تصاویر را مشاهده نمایید.
شماره ۳: گروه ها: گروه های مربوط به کاربر که با کلیک بر روی ان می توانید گروه را مشاهده نمایید.
شماره ۴: موزیک: تعداد موزیک هایی را که ارسال نموده اید نشان می دهد که با کلیک بر روی ان می توانید موزیک ها را مشاهده نمایید.
شماره ۵: تصاویر: تعداد تصاویری که در تصاویر اخیر قرار داده اید و با کلیک بر روی ان می توانید ان تصاویر را مشاهده نمایید.
شماره ۶: ازمون ها: تعداد ازمون هایی که قرار داده اید را می توانید از این گزینه مشاهده نمایید و با کلیک بر روی ان می توانید ان ازمون ها را ببینید.
شماره ۷: ویدئوها: تعداد ویدئوهای ارسالی خود را می توانید مشاهده کنید و با کلیک بر روی ان می توانید ان کلیپ را مشاهده نمایید.
شماره ۸: امتیاز فعالیت: امتیاز خود را از فعالیت های انجام داده می توانید در این قسمت مشاهده نمایید و با کلیک بر روی ان تصویر شماره ۲ را می توانید مشاهده نمایید. که در این تصویر امار کلی از فعالیت های شما به شما ارائه داده می شود.
Dimension: 768 x 1026
File Size: 242.55 Kb
حمید رزمجو
بسيار عالي
2
2
December 4, 2018
مینو
ممنونم آقا حمید
1
1
December 4, 2018
یاسـمین
انتقال امتیاز هم وجود داره ؟
June 28, 2020
مینو
بله وجود داره. وارد پروفایل کاربر بشید و از این قسمت انجام بدید
June 28, 2020
𝓝𝓘𝓜𝓐
بسیار عالی
June 28, 2020