مینو
on November 28, 2018
238 views
مطابق شکل در قسمت تنظیمات اکانت می توانید تغییرات زیر را انجام دهید
۱. نام خود را تا ۳ مرتبه می توانید تغییر دهید.
۲. ادرس ایمیل
۳. رمز ورود
۴. زبان اصلی سایت(فارسی و انگلیسی)
Dimension: 1080 x 856
File Size: 107.57 Kb
حمید رزمجو
ممنونم مدير محترم... الله سني ساخلاسين
1
1
November 28, 2018
مینو
زنده باشید آقا حمید
November 29, 2018