مینو
on December 12, 2018
212 views
طریقه ی دیدن لیست کسانی که پست شما را لایک کرده اند.
مطابق شکل فوق بر روی قسمت های که نشان داده شده کلیک کنید تا لیست کسانی که پست شما را لایک کرده اند برای شما در پنجره ای کوچک نمایش داده شود.
Dimension: 1067 x 970
File Size: 235.7 Kb