مینو
on December 13, 2018
229 views
نمایش کامل تصاویر
اگر بر روی تصویر کلیک کنید می توانید تصویر را به صورت کامل مطابق تصویر ۱ در صفحه ی جدید مشاهده نمایید.
مطابق تصویر ۱ می توانید یک سری تنظیمات انجام دهید.
در تصویر شماره ۱ گزینه ی شماره ۱ مربوط به تنظیمات در بالای صفحه سمت چپ قرار دارد که طبق ان می توانید پست خود را یا ویرایش یا حذف نمایید.
گزینه ی ۲: تگ دوستان: می توانید دوستان خود را در زیر پست تگ نمایید.(فقط کسانی که جز دوستان شما هستند)
گزینه ۳: دانلود: میتوانید تصویر را دانلود نمایید.
گزینه ۴: چرخش به چپ: می توانید تصویر پست را به سمت چپ بچرخانید.
گزینه ۵: چرخش به راست: می توانید تصویر پست را به سمت راست بچرخانید.
گزینه ۶: تصویر پروفایلم کن: می توانید با کلیک بر روی این گزینه تصویر پست را به عنوان تصویر پروفایلتان قرار دهید.
گزینه ۷: کاور پروفایلم کن: می توانید با کلیک بر روی این گزینه تصویر پست را به عنوان تصویر کاور پروفایلتان قرار دهید.
گزینه ۸: set As group's cover photo : تصویر ۲ تصویری است که در گروه قرار داده شده که با زدین بر روی این گزینه می توانید تصویر را به عنوان کاور گروه انتخاب نمایید.
Dimension: 1034 x 1547
File Size: 425.45 Kb