by on 10 hours ago
﷽ « ســلام ،بــریارانِ عزیز،محترم، باصـــفا ونیکوکار» میگــوینــدانسانی خوب بودن به دین ، مذهب ، نژاد رنگ پوست وفرهنگتان بستگی ندارد بلکــه بایدباورداشت که ا نسانها رویِ طیفی از بینهایت خوبی تابینهایت زشتی وپلشتی،زندگی میکنند؛ وباورداریم که فزهنگ بسیارغنی وملکوتی قرآن، بارهنمودهای اخلاقیِ بسیارمتعالی مترقّی باعنوان اهل یقین وتقوی؛ انسانهارا به ؛ خوش خُلقی و قلبی آرام وخوش رفتاری ونیکوکا ری ونیک اندیشی فرامیخواند پس میبینیم که مسلمانان متعالیترین ادبیّات علوم وفنون وعالیترین روابط ارزش...
2 views 8 likes
by on 12 hours ago
﷽ « ســلام ،بــریارانِ باصفا وخستگی ناپذیر» میدونیــد؟؛تنها غفلت وغرور است که انسانیت را به بادفنایِ کبرومنیّت وگناه میدهد ما از مشتی خاکیم وبه آن برمی گردیم تا میتوانیــــــم باید دستی بگیریــم ودلی بدست آریم و خونگرم ومهربان باشــیــم،چراکهآدمی؛ جز به سبب اعمال هدفمندوعقلانیو نیڪــش به سعادت نمیرســد..... بیـــائید جز نیکوکاریهاوزیبـــــایی ها را نبینـــــیم... چون،تاریخ زندگیِ انسانهادرگذشته نشان میدهد؛ اعتقاد به خدا زندگی را هدفمندوزیبا ومفیــد نیڪـــ میکند
1 view 2 likes
by on 18 hours ago
﷽ « ســلام ،بــریارانِ باصفا وخستگی ناپذیر» میدونیــد؟؛انسانها بزرگ نمیشود جز به وسیله یِ باورهایِ ایمانی واعتقادات و فڪرش، شریف نمیشود، جز به واسطه ی گفتارخیرخواهانه،و رفتارنیڪش، و قابل احترام نمیگردد جز به سبب اعمال هدفمند نیڪش.. بیـــائید جز زیبـــــایی ها را نبینـــــیم... چون،تاریخ زندگیِ انسانهادرگذشته نشان میدهد؛ اعتقاد به خدا زندگی را هدفمندوزیبا ومفیــد نیڪـــ میکند
2 views 4 likes
by on 19 hours ago
ســـلام؛خیــلی از دانه ها هرگز رشد نمی کنند پس اگر واقعا می خواهید چیزیبهنامرُشـد اتفاق بیاُفته بهتره بیش ازچندیــن بار تلاش کنید... امروز وهرروزی،روز قشنگی میشه اگر هنَـــر اینو داشته باشیم که قشنگ زندگی کنیم زیبا ببینیـــم ونفسهای عمیق بکشیـــم وجز زیبایی نبینیم... چون،تاریخ زندگیِ انسانهادرگذشته نشان میدهد؛ اعتقاد به خدا زندگی را هدفمندوزیبا ومفیــد میکند
1 view 3 likes
by on 19 hours ago
﷽ « ســلام ،بــریارانِ باصفا وخستگی ناپذیر» مـن گمــان می کنــــم هر آدمی باید پشت پنجره ی اتاقش، یک گلدان گل شمعدانی داشــــــــته باشــــــد، که هر بار گلهایش خشک می شود و دوباره گل می دهد، یادش بیفتد که روزهای سختِ شکستها وغمها هم به پایان می رسند،و روزهای پیروزی میآیند. همۀسختیاوشکستهاتجاربی باارزشندتاارادۀی ما تبلوریابند
1 view 4 likes
by on February 25, 2020
انجام اعمالى درشب با ارزش،اوّلرجب مورد سفارش است اول:📌 از رسول خدا (ص) نقل شده است که به هنگام رويت هلال ماه رجب، اين دعا را مى‌خواند: اَللّـهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنا بِالاَْمْنِ وَ الاْيمانِ، وَ السَّلامَةِ وَ الاِْسْلامِ، رَبّى وَرَبُّکَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ؛ خدايا اين ماه را بر ما نو کن به امنيت و ايمان و سلامت و دين اسلام پروردگار من و پروردگار تو (اى ماه) خداى عزوجل است. و همچنين از آن حضرت نقل شده است که وقتى هلال ماه رجب را مى‌ديد، مى‌فرمودند: اَللّـهُمَّ بارِکْ لَنا فى رَجَب وَ شَعْبا...
2 views 6 likes
by on February 24, 2020
بر بـــوم دل تنــگ خودم آه کشیدم در فکر تو بودم که رخ ماه کشـیدم. در حسرت دیدار تو ای ماه مجسم رنگی به تماشـــا زدم و آه کشـیدم پاکی تو را وقت تجســم به نگاهی با اشـــک وضُـو کردم آنگاه کشیدم. بااین نگرانی که توچشمی نخوری باز چشمان قشنگ تو به اکراه کشـــیدم . لبهای تو را میکشَـــم و میچشَــم انگار ای وای از آن لب که به این راه کشیدم. چون که خُـــدا یار و نگهــــدار تو باشَـــد بر ســــینه ی تو نقشی از الله کشــیدم . 🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃
1 view 1 like
by on February 24, 2020
هر چه از من دور میگردی ، به من،نزدیک تر تلخی دُشــــنام تو ، از شهد گل شیرین تر کُن مرا محروم از بوسیدنت ، ای مَه لَقا هر چه نازت بیش ، میل و اشتیاقم بیشتر تا هر اندازه مرا ناکام ، از رویت کنی چون کَنِه در جستجویت ، می شوم من ، خیره تر بی حیـــــــا را آبرو بردن ، نمیباشد ثمر سَر بِجُنبان و ببین ، مجنون خود را پرده در من زِ داغ شوخ چشمی های تو افسون شدم لعن و نفرین و طلسم دشمنان شد بی اثر خشم تو افزون کند زیبایی رخساره ات کُن دو چندان خشم خود ، تا من شوم دیوانه تر عشق و ک...
2 views 4 likes
by on February 24, 2020
﷽ «ســلام ،به تو میاندیشم» به تو فڪر می‌ڪنم و تو همیشه در عجیب ترین زمان و غریب ترین مڪان ها در قلب منی چه احساس زیبایے است ڪه ناگهان با فڪر زیباے تو غافلگیر شوم ،،،،،❤️ هرکجا هستی دوست ، دست حق همراهت.... بیـــائیـــدعاشقانه همدیگهرا دعا کنیـــم... •❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•-
3 views 3 likes
by on February 24, 2020
﷽ «ســلام ،مجنونِ لیـــلی» مجنونِ آن عِشـــق میشَوم؛ کـــه لِـــیـــلایَــش تُو باشـــــــــے.. لحظه ای در گذر از خاطره هاےِ زیبــا ناخُــودآگاه دلم یــــاد تو کَـرد،اے دلبر؛ خنــده آمد به لبَــم شــــاد شدم گویی از قید غم آزاد شدم هرکجا هستی دوست ، دست حق همراهت.... بیـــائیـــدعاشقانه همدیگهرا دعا کنیـــم... •❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•-
2 views 2 likes
by on February 24, 2020
﷽ « ســلام ،ارزش صبوری» عزیـــزانَم؛ صَـــبور وبخشنده ومهربان که باشیــــم، هم حکمتِ معرفت را می فهمیـــم،.. وقطعِ یقیــن به الطاف الهی و قسمت وکرامتش راضیرخواهیــم بود.. هم معجزه را می بینیـــم.. بیـــائیـــد دلهامون راعاشقانه به خدا بسپاریـــم... •❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•-
1 view 4 likes
by on February 23, 2020
﷽ « ســلام ،دوســــتــی» •❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•- انسان ها به سه دلیل پشت سرتان حرف می زنند: 1- وقتی نمی توانند در حد و اندازه شما باشند. 2- وقتی چیزی که شما دارید را ندارند. 3- وقتی می خواهند از سبک زندگی شما تقلید کنند اما نمی توانند. بزرگترین اقیانوس دنیا آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی. •❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•-
3 views 6 likes