by on 19 hours ago
ســــلام عزیزان،،، زندگی کسالت بار نیست بارهادیده ام که عاشقان بر معشوقۀ خویش تمثیلهای زیبــائی نثار میکنند؛ بی تو متروكه و بی رهگذراست كلبه من نازنیـــنا با تو آباد شود؛كلبه به ویرانه قلبَــــم چه ریباست در آرزوی وصال یار بودن و بسویِ کامیابی اقدام کردن... اما باور کنیـــد؛ کسالت در مردمی است که از پشت عینکهای دودی و تیره به هســــتی زیبــا و دنیــــای خود نگاه میکنند خیلی از افراد در بیست و پنج سالگی میمیرند، اما تا هفتاد ســــالگی دفن نمیشوند. این برای من یک راز بزرگ است که چرا بع...
1 view 3 likes
by on 23 hours ago
❀✦•┈┈✨🌹✨┈┈•✦❀ سَــــلام آرام جانَم.مبـــادا عشق دل آزارباشـــد... چه زیــبـــاودلنشین است متن عاشقانه... دَر ڪوچهـ باغ هاےِ عَطرآگینِ زِندِگے بایَد فَریاد زَد. گُل هـاےِ سِپیدِ یاس هَمهـ ازعشقِ پــاک وباصفا مے گویَند... از ڪودَڪے هاےِ ناز و عِشق.مادروفرزندی ،،، تـــا سُرودِ سَبز آشنــائی را مے سُرایَند. براے مولودِ مُعَطَرِ زیباتَرین وکاملتــرینآفریــدۀخدا... اے زاده مِهربانے هـا و اے عِشقِ ناب، میلادَت بَر همۀ دنیای انسان مُبارَڪ. •✦•❀•✦•┈┈✨🌹♥️🌹✨┈┈•✦•❀•✦• •بهـ یُمنِ طُلوعـے تا...
1 view 6 likes
by on Yesterday, 3:36 pm
"سلام؛ عریزم،هوابس ناجوانمردانه ســـرد است و مــن تنهایــــم" وای خُــدایــا چــــه جملـــه ای،،تکراری ونوعی خسته کننده! پـــر از كلیشـــۀ... پـــر ازیکئنواختـــی... مثل بعضیـــا جــای گرمــی نشستــه ای و میخــوانی: "ســَـــرد اســت" یــخ نمی كنـــی... حـــس نمی كنـــی..... كــه مــن بــرای نوشتـــن همیــن دو كلمــه چــه ســرمایی را گذرانــدم..
1 view 6 likes
by on Yesterday, 2:05 pm
ســـلام،انسانهایی که زیبا فکر میکنند. با دیگران با محبت وگذشت رفتار می کنند ... شکرگزار آفریدگار هستند ... همۀ هستی،وخودشان را هم دوست دارند ... به زندگی لبخند می زنند ... ودر سختیها خستگیناپیرند،آنها بخشنده هستند ... انسانهایی که حتی در بدترین شرایط ‌ و رویدادها، سعی میکنند جنبه مثبت قضایا را پیدا کنند.هرچند که واقعیّت نگرند... ونیکوئیها را بهتر می ببینند ... انسانهایی که با جنس ادب ومعرفت،زندگی و عشق،ایثارومحبّت؛ هماهنگ هستند ، و همیشه ، در هر مکانی بذر امید و نشاطو شادمانی می پاشن...
1 view 2 likes
by on November 13, 2019
ﺑﯿﺎ ﻭ ﯾﮏ ﻧﻔﺲﺁﺭﺍﻡ ﺟﺎﻥ ﺷﻮ ﺍﺯ ﺭﻩ ﻟﻄﻒ کہ ﺁﺭﺯﻭے ﺗﻮ ﺟﺎﻥ ﺭا ﺩﺭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ... تنم بپوسد و خاکم به باد ریزه شود... هنوز مهرِ تو باشــد در استخوان ای دوست آریعزیـــزم؛مُدام پرتِ تو بود حواسم .. بعد ها فهمیدم میانِ اینهمه آدم حواسِ جمع می‌خواهد دوست داشتنت در عینِ نداشتنت ..
1 view 5 likes
by on November 12, 2019
🌹ســــلام،قــشنگترین لحظات خاطرهانگیز را ڪسی به تومی دهد ڪه بتواند غمگین ترین لحظات را ازتوبگیرد. 🌹
1 view 3 likes
by on November 12, 2019
گاهی چه دل گرفته میشویم ازخدا گاهی ازحکمتش بغفلت،ناراضی گاهی شاکروخوشحالیـــم ار کرامتش گاهی مشکوک،میــزنیم!!!خدایا ،خدایــا گاهی مجذوب گاهی نزدیک وگاهی دور میـــدانیــم که؛ خداهمان خداست کاش مااینقدر گاهی به گاهی نمیشدیم
1 view 5 likes
by on November 12, 2019
چنین فصلی بدین عاشق نـوازی خطا بـاشد خطا بی عشق ‌بـازی...
1 view 3 likes
by on November 12, 2019
در غیاب تو گفتگوها دارم با تــــو،،،امـــا، در حضورت،که غرق عـــشق هستم،گفتگو با خویش دارم ،،،نمیدانم، چرا؟... اما نمی‌دانی،د چه قدرتی در سکوت نهفته است. پرخاشگری ،عصبانیّت معمولاً چیزی جز تظاهر نیست، تظاهری که با آن می‌خواهیم ضعف‌ مان را در برابر خود و جهان، پرده‌ پوشی کنیم. نیروی واقعی و پایدار‌، تنها در تحمل است. فقط ضُعفا هستند که بی‌صبر و خشن، واکنش نشان می‌دهند و با این رفتار،اُنس و وقارِ انســانی خود را به شروشور ضایع می‌کنند...
1 view 5 likes
by on November 12, 2019
ســــلام؛؛؛عزیزم،کـــــاش؛توجه کنی به اینکه؛ غم پاییز را وقتی دیدم که درختی لانه ی پرنده ای را، میان آغوشش گرفته بود و از غم کوچ پرندگان برگ برگ می گریست!!! ، چه قدر حال این درخت، شبیه رفتن معشوقی برای عاشقی هست... وایکاش هنوزهَم، دلی برایم مانده بود تا از فراقت،دوباره عاشق تو باشم کاش دلم را وقت رفتن پس داده بودی!
1 view 3 likes
by on November 12, 2019
سلام عزیزدلم میدونی؟عكست را با خودم دارم همراهِ بــاصدای ضبط شده ات و هر روزبه انجمن های ادبی سر میزنم! گوشه ای به التماس شاعری، سخنوری را گیــــر میاورم عكست را نشان میدهم و سكوت ضبط شده ی صدایت را ! همان دوستت دارم هایی را كه هیچ وقت نگفتی... و بعد اصرار میكنم تو را به شایستگی بسراینـــد! دیروز بلاخره شاعری قبول كرد مدتی عكست را نگاه كرد و به سكوت دوستت دارم هایت گوش داد نگاهی به من كرد و با لبخندی تلخ روی تكه كاغذی نوشت: "برگرد... این دیوانــۀ عاشق دلش تنگ است، دلش تنگ است، ...
1 view 3 likes
by on November 11, 2019
I can’t tell what U miss more, you or the part of me You took with You when You left. نمیتونم بگم دلم بیشتر برای چی تنگ شده، تو یا قسمتی که موقع ترک کردنم با خودت بردی وای خدایا؛ حوالی بعضیـها آنقدر هـوا وموقعیّت دلچسب‌است که ‌دوست‌دارے یک خانه نقلے کنارشان اجاره کنی و باخیال ِراحـت‌زندگی را بـا آرامــش تنفــس کنی اکسیژنم،نفسَــم،آرزوست
1 view 4 likes