by on 9 hours ago
سَــــلام،عزیـــزانم؛پــــاییز در راه است 🍂صدای قدمهایش را میشنویـــــد؟خدایـــا فقط اندکی از تابســـتون مــونده،،،اما با این همه شور و نشاط بچّه هاکیف و کفش و لباس مدسه و خش خش برگها،،، مهر پیداست،حتی در این دوران کمبود عاطفه ها وبی مهری هایِ زیــــادباز هم پاییـز زیباست!
1 view 3 likes
by on Yesterday, 12:33 pm
زمان چیز عجیبست... میدود... جلو میرود... ودوست داشتنى ترین آدم هاى زندگیت را یا كهنه میكند یا عوض!!! بعضى ها یا تغییر میكنند یا حقیقت درونشان مشخص میشود!!! زمان دیر یا زود به تو ثابت خواهد كرد  كه كدامشان ماندنى اند و كدامشان رفتنى!!! 
2 views 6 likes
by on September 18, 2019
ســــلام قطعاً میدونی که وقتی کسی به زندگیمـــان وارد میشودخدا او را به دلیلی میفرستدیا برای درس گرفتن از اوو یا برای ماندن با او برای همیشه . . . "میخواهم بدانی که هنـــــوز هم برایم تمام نشده ای!"از ذهنم نرفته ای و هنوز در قلبم ادامه داری.حتی همین حالا که نیستی هم از صبح تا شب در کارهای روزمره ی من خلاصه شده ای و رویای 'اینجا بودنت' به خوابِ همیشگی بیداری هایم تبدیل شده است.میخواهم بدانی که همه ی این ها به زبانِ ساده یعنی :"دوستت دارم ".و گمان میکنم این ساده ترین تعبیرِ دوست داشتن است..آیا ساد...
2 views 4 likes
by on September 18, 2019
سلام میـــدونـــی؟ستاره ای شده ام غرق آسمان دلتکه راه عشق کشاندم به کهکشان دلتپریده ام همه ی انتظار عالم رابه سمت روشن آرام آشیان دلت... یک استکان بوسه داغیه بشقاب بزرگ عشق بی پیرایهحـــالا؛یــک پیاله گل سرخِ عاشق؛یک کف دست نانِ  زلالیُّ و صداقتاز شکر خودت هم کمی بریز تا شیرین شوداین صبحانه عشق است با تو خوردن صفا دارد …
1 view 3 likes
by on September 17, 2019
  ســـلام؛پاییز نزدیک است ...دلمیک تُ می خواهدکه دوستت دارم هایم رابا برگهای نارنجی این شهربه موهایت سنجاق کنمتا پاییزبهارِ عاشقِ ما باشد ....
1 view 4 likes
by on September 15, 2019
✔ ســـلام عزیزم؛ شاید خوشبختی آدم ساده‌ای بودهکـــه بـــا لباس‌های ســـــادهحرف‌های سادهدردهای سادهیادم هستبند کفشش‌ را همخودمان می‌بستیم!حالا به مانگاه هم نمی‌کند...من هم هی میخــوام؛.. ✔میخواهم "‌عاشقت کنم"و این مانند آن است که بخواهم؛کوهِ یخ را با "ها" کردن آب کنم...!
1 view 2 likes
by on September 15, 2019
:heart:ســــلام عزیز دلم:heart:✔ مبادا رد لــــــب هایِ نـــازَت،روی فنجانهای کافه ها جا مانده باشد...واااای خدا نکنـــد؛مَبــــادا بچشد غریبه ایطعمِ بهشتیَش را...
1 view 5 likes
by on September 13, 2019
می‌پسندم پائیز راکه معافم می‌کند از پنهان کردندردی که در صدایم می‌پیچدو اشکی که در نگاهم می‌چرخد …و به همه می‌گویم:سرما خورده‌ام …
2 views 9 likes
by on September 13, 2019
روزگار دیکته گفت و من نوشتمغافل ار آنکه دیکته نبودسرنوشتم بود که با دستانم داشتم رقمش میزدمسرنوشتی که بعدا از آن نالان خواهم شد...دیکته ام را بیست شدمولی چه فایده کهدر گذران زندگی در صفرش ماندم
1 view 5 likes
by on September 13, 2019
من اگر روزی شود نقاش این دنیا شوماین جهان را عاری از هر غصه وغم میکشمبهر دلها مهربانی بی قراری یک دلیهر دلی را در کنار شاخه ای گل میکشماندر این دنیا کسی بر کس ندارد برتریمن غنی را با فقیر، یکجا یکسان میکشمزشت وزیبا خالق وپروردگار ما یکیستزشت وزیبا ، پیش هم ، امّااکه  انسان میکشمعشق هایی که در آن بوی خیانت میدهندتا ابد محکوم دل تنگی به زندان میکشمهرکجا قلبی شکست ، مابی تفاوت بوده ایماری اری بهردلهای شکسته ، نیز درمان میکشممن در این دنیا تمام مردمش را بی درنگبا تنی سالم ، لب خندان ،خرامان میکشمدلت...
1 view 3 likes
by on September 12, 2019
به تمام آدمهای اطرافتان زمان دهيد تا خودشان انتخابتان کنند...وجودتان را به کسی یادآور نشويدکه ای فلانی من هم اینجا نشسته ام تایم های بود و نبودت را میشُمارمبگذاريد خودشان بفهمندیادشان بیایدکه در آنسوی مشغله هایشان کسی شبیه شما با صبوری تمام چشم انتظارشان استچشم انتظار یک روز بخیر، يك سلام!آدمها را به اجبار کنار خودتان حفظ نکنید...خودشان اگر بخواهند سراغتان را میگیرند و اولویتشان میشوید!✍
1 view 7 likes
by on September 12, 2019
چه اشتباهی می کنند ...آن هایی که برای آغوش گرفتن...دنبال تاریخ و تقویم می روند.چه اشتباهی می کنند...آن هایی که دوست داشتن را بلدند اما خسیس اند!خودتان را راحت کنید شبیه دیوانه ها، در خانه اش را بکوبید،در را که باز کرد، بپرید بغلش، ماچش کنید...تا بخواهد به خودش بیاید شما عاشقش کرده اید ...خیالتان راحت ؛هیچ جای قانون دوست داشتن جرم نیست،تازه وقتی معشوق مدتها حدس لحظه حمله را زده ...#صابر_ابر✍
1 view 7 likes