by on 15 hours ago
از آدمهــــا،ورفـتارهایِ آزاردهندۀ بعضیا...که خسته می شوم... می نشینم پای تکدرختـــی که سالها در خیالَم - ریشه گرفته ست.. ... دل می بندم......و به آوای سکوتـش،سکوتـــی که که زخمهای بی پرنده بودنش را گویا با سوزسرمای زمســـتانی - مرهم است... از خودم وزمین وزمانه که که خسته می شوم... ... - می نشینم پای همان تکدرخت... که رودخانهء لال را - زمزمه می کند... شگفت نیست.... که اگر ، قاصدکی... - اندوهم را برقصد... ...و نسیمکی شکسته سازِ غمم را - بنوازد...
3 views 5 likes
by on 15 hours ago
گر من سخن نگویم در وصف ِ روی و مویت آیینه‌ات بگوید، پنهــــــان که: بی‌نظیـــــری سعدی «ره»
2 views 3 likes
by on 16 hours ago
انسانهایی که به توفیق الهی، خودشُکوفا وفرهیخته اند،زیبا فکر میکنند. باوردارندکه؛هيچ دينى با ارزش تر از انسانيت تسلیمِ خدا نيست هيــــچ چيــــز جاودانه نمی ماند جز عشق هيچ چيز ماندگار نيست جز خوبى مثبت نگرِواقعیّت گرا هستندوبا دیگران با سعۀ صدر، گذشت،صبوری ومحبت رفتار می کنند ... شُـــکرگزار نعمتـــهای بیشمارِالهیند وســپاسگزاراز بنـــدگان نیکوکارخداوندهستند ... مردم آزاری نمیکنند ودوستانِ زیادی دارند وخودشـــان را هم دوســــت دارند ... به زندگی لبخند می زنند ودرمبارزه باسختیهاوحتّی شکستها ن...
3 views 2 likes
by on February 17, 2020
💕roza-rezvani💕 چقدر من دیدنت را دوست دارم! در خواب، در غروب.. در همیشه‌ی هر جا.. هر جایی که بتوان تو را دید صدا کرد.. و از انعکاس نامت کیف کرد! چه قدر من دیدن تو را دوست دارم..♥️♥️♥️ 💕bano-irani💕
5 views 10 likes
by on February 17, 2020
با من چه میکنی؟ فقیری به ثروتمندی گفت: اگر من در خانه ی تو بمیرم، با من چه می کنی؟ ثروتمند گفت: تو را کفن میکنم و به گور می سپارم. فقیر گفت: امروز که هنوز هم زنده ام، مرا پیراهن بپوشان، و چون مُردم، بی کفن مرا به خاک بسپار ... حکایت بالا حکایت بسیاری از ماهاست؛ که تا زنده ایم قدر یکدیگر را نمیدانیم ولی بعد از مردن هم، میخواهیم برای یکدیگر سنگ تمام بگذاریم میـــان هــر نفســی کـه می کِشــم،همهمـــــــــه ای ستــــــــــ کــه از همــه پنهــــــان از تــــــو چـه پنهــــــان... میـ...
3 views 3 likes
by on February 16, 2020
اهل نظــــر ، تواضعِ بیـــجا نمی کنند در چشم اهل کِبر، سراپا غرور باش... هميشه قبل ازهرنوعِ بحث با هر كسى دو تا سوال از خودتون بپرسيد كجاى زندگيشَــــم؟ كجاى زندگيمه؟ اگه جواب "هيچ جا" بود بحث بيخود نكنيد
2 views 3 likes
by on February 16, 2020
ای ناب ترین خاطره در باغ وجودم دیشب به حضورت غزلی ناب سرودم گفتند که چه داری،تو از این هستی دنیا ؟ گفتم که رفیــــقی اســــت همه بود و نبُــودم . . .
2 views 3 likes
by on February 16, 2020
در خلوتِ جانِ من احساسی است پــاک،بــه وسعت عاشقانه های ناتمام گاهی طفل غنوده ی دلم را تنگ در آغوش می گیرم و سوار بر بال رویاهایِ سحرگاهان تورامیجویم دیوان عشقِ پاک وبی ریایم را ورق می زنم صفحه به صفحــه مــوبـــه مـــو فصل به فصــــل دیوان عشقمان راباچشمانِ بارانی سیروسلوک میکنم... با قطراتِ اشکی که بی اختیار چکه می کنـــند آهِسردیبردلممینشیندومن چشمهایم را می بندم عطر نابِ اردیبهشتیِ آغوشت را نفس می کشم بغض دارم اما . . . ساکت و آرام قدم هایم را بر خاک می سایم آ...
2 views 3 likes
by on February 16, 2020
در خلوتِ جانِ من احساسی است پــاک،بــه وسعت عاشقانه های ناتمام گاهی طفل غنوده ی دلم را تنگ در آغوش می گیرم و سوار بر بال رویاهایِ سحرگاهان تورامیجویم دیوان عشقِ پاک وبی ریایم را ورق می زنم صفحه به صفحــه مــوبـــه مـــو فصل به فصــــل دیوان عشقمان راباچشمانِ بارانی سیروسلوک میکنم... با قطراتِ اشکی که بی اختیار چکه می کنـــند آهِسردیبردلممینشیندومن چشمهایم را می بندم عطر نابِ اردیبهشتیِ آغوشت را نفس می کشم بغض دارم اما . . . ساکت و آرام قدم هایم را بر خاک می سایم آری،عوا...
1 view 2 likes
by on February 16, 2020
شوری است در نگاه تو که در بهار نیست شعری‌است درصدای‌تو که‌مرا قرار نیست در خنده‌هـای تو تعـریف می‌شـود زندگی طعمی است بر لـبان تو که در انار نیست در چشـمان تـو غـرق است جـان بی قرار شوقی‌است درنگاه‌تو که درانتظار نیست یک‌بیت شعر کم است گفتن از ناز ابروان نقشی‌کشیده‌ای بر آن ومرا اختیار نیست دیوانه می‌شود دل رسوای من به‌خط آن مستی‌که با می جمال‌توست خمار نیست دریا وموج‌نشسته به‌زلف‌سیاه شب‌هایت غرق است دلم به‌ زمستان که بهار نیست گـم می‌شـود دلم به مـوج بلـند این دریـا بازی عشق هـمه ...
2 views 1 like
by on February 16, 2020
ســـلام؛ سیکس پک سخته میشه بجاش ، بخندونمت؟ نازگلم؛بعضی ها هستند؛ گل من ای نازنینم تو چشات نشینه شبنم هرگز متوجه نمی شوند که برایشان چکار می کنی تا اینکه دیگر آن را انجام ندهی! کاری مهمُّوعاطفی،مثل... دوست داشتن
5 views 2 likes
by on February 16, 2020
حدیث حضرت فاطمه الزهرا (سَلامُ الله عَلَیها) .......................................................................................................................................... قالَتْ فاطِمَةُ الزَّهْراء سلام اللّه علیها: نَحْنُ وَسیلَتُهُ فى خَلْقِهِ، وَ نَحْنُ خاصَّتُهُ وَ مَحَلُّ قُدْسِهِ، وَ نَحْنُ حُجَّتُهُ فى غَیْبِهِ، وَ نَحْنُ وَرَثَةُ اءنْبیائِهِ. ....................................................................................................................................
2 views 0 likes