by on 13 hours ago
**فرق است میان این دو عمل، عملى که لذتش رفته و عواقب ناگوارش ‍ مانده است و عملى که رنجش سپرى شده و اجر و ثوابش باقى است.* سلام؛عزیزان تقوی همانا عمل به واجبات الهی و ترک محرّمات است..." مولاامیرالمؤمنین امام علی بن ابیطالب«عَلَیهِ السَّلام»
1 view 1 like
by on Yesterday, 12:47 pm
سلام دختـــرگلَــم ؛دِلم عِشْقْ نمْیْخْوٰاٰهَد دِلَم یِکْ دُوْسْــــتْ مْیـخٰواٰهَد کِه بِشَوَدْ بْٰا اوْ حَرْفْ زَد وُ پَشیـْمٰاٰن نَشُد... ومیدانم تو همون یار و یاورِّ دل آشنایم هستی   اگرعلاقه داشتین،درگروه راز سلامتی مشاورۀ-خانواده عضو فعال وپست گذار باشید
1 view 2 likes
by on June 24, 2019
💖khiyal...!!!💖
2 views 1 like
by on June 23, 2019
ߒroza-rezvaniհߒ ՚ϘǙǛ ̙™ǘј ̚ϘǙǛ ̘٘՘ȘǙƛ̘ ̚ϘǙǛ ̘ț ̘ǘ٘ʙƘǘ ̘ʙ Șј Ǚƙś ̘ϘǙƙ řșě ̘ǚϘ љř ƘșȘϙŘ ̘Ϙ јǛ̙ Ƙϙƛ̘Ǜ ̘ț ̙řǘј ̚ɘӛ ̚ə ǙǙř Ǜ ̘Ǜ̙ƙǘ ǘј ǘљț ̘Әј Ԙ™Șǘ љś̚ɘјϙ ř ȘȘǘ ҙǙ Řʘ ǘ՘ϘǛ̘ ԙś ̚ɘјϙ řś ̚ϙX: " ʘ̘Ǚƙ " Řј ǘș ǘǛ̙ Ƙ˜ӘǙƛ ̘ǘ ҘϘӘ ʙƙś ̘Ϙǘϙ... Űߒbano-iraniհߒ
8 views 7 likes
by on June 23, 2019
ߒroza-rezvaniհߒ բ تو بگو دل ڪه به آهنگ دلت سازڪنم  توبگوعشق ڪه من عــاشقی آغاز ڪنم تو بگو راز ڪــه مــن  بشڪـنم ایـن قفـل سڪـوت  سرصحبت به تو اے محرم دل باز ڪنمߒ ܰߒbano-iraniհߒ
3 views 4 likes
by on June 21, 2019
یعنی دهه هشتاد و نودیا شاید لذّت این تصویر رو نمیفهمن  ...میگم شـــاید خونه سازی « خونه بازی » با چادر مامان اسباب بازی‌های حیوانات باغ وحش صندلی آهنی چیدن بالش‌ها و متکاها روی همدیگه عکس های قدیمی روی طاقچه چه روزگار شیرینی داشتیم! یادش بخیر
1 view 3 likes
by on June 21, 2019
سلام،خوبی را آرزو می کنیم... برای شما وهمۀ آنهایی که با تمام بدی هایی که دیدند،صبورانه وبا متانت،، یاد نگرفتــــند بَــد باشند...
1 view 3 likes
by on June 20, 2019
💔khonin jegar...!!!💔
3 views 6 likes
by on June 20, 2019
  گاهی وقت ها آدم ها در موقعیت ها و شرایط سخت و دشوار و شکننده ای قرار میگرند در آن موقعیت هاست که آدم: -        خودش رو بهتر می شناسه -        از پیش داوری در مورد دیگران پرهیز می کنه -        نیروهای وجودیش از قبیل بردباری و شکیبایی، توکل و امید و نشاط و سرزندگی و شادابی ،نیت و انگیزه درست را بهتر می تونه ارزیابی بکنه و به قول معروف بفهمه چند مرده حلاجه! -        از هارت و پورت الکی و بی دلیل دست بر می داره و تا مدتی لام تا کام حرفی نمی زنه -        از ادعاهای خیالی و طعن و س...
3 views 0 likes
by on June 18, 2019
ߒroza-rezvaniհߒ ՘ț̘ ǚə ǘϘ јڙ Ř٘ԙ˜ ʙŘԙȘԙ Řț ̘ʙ Șț̘ ǘȘț̙ ƚə ǘϘ јǛ̙ Ƙڙ Śƙ ǙƘǘΙȘԙ Řț ̘ʙ ȘԘ Șǘ ҙXјǙ ˜ʙ șś̢ نالم ای پری رخسار چو روز گردد گویی در آتشم بی تو دمی تو شربت وصلم نداده‌ای جانا همیشه زهر فراقت همی چشم بی تو اگر تو با من مسکین چنین کنی جانا دو پایم از دو جهان نیز در کشم بی تو پیام دادم و گفتم بیا خوشم می‌دار جواب دادی و گفتی که من خوشم بی تو... . ߒbano-iraniհߒ
1 view 2 likes
by on June 17, 2019
سلام؛بعضے ها اونقدر خوبنــــد ...❤️ ڪه آدم با خودش میگهـ: خدایـــا این انسانِ خوب، پاداش ڪدوم ڪار خوبـ مَنــهِـ..؟ مگهـ من چیڪار ڪردم ڪـهـ این آدم اومد تو زندگیمـ ..؟ آدمایے ڪهـ مثل معجزه انـــد.. معجزه اے ڪـهـ خداوند مهربان فرستاده... ❤️ ڪهـ زندگیت رو روشن ڪننـــد.. بهتــــــــ، امید زندگے بدهنـــــد.. بفهموننــد؛ بهتـــــــ، این دنیا هنوزم قشنگے هاے خودش رو داره... بفهمے خدا حواسش بهتـــــ، هستـــــ، ڪه همچنین فرشتهـ هایے سر راهتــــــ، قرار داده... ڪسایے ڪـهـ وقتے باهاشوטּ حرف ...
4 views 3 likes
by on June 17, 2019
سلام دوستان عزیزم؛دراین آخرین روزهای  بهار،  الهی که محوّل الحال حالتان نیکوفرماید ضمن  آرزوی سلامتی و نشاط  و بالندگی   در تابستان داغ  ،  سلام،دوران زندگی کوتاه است؛وفرصتها بسرعت رفتنی وحسرتها ماندنی وخاطراتی تلخ... بیـــآئیــد هرگزاجازه ندهیم؛ آفتاب تابان و خورشید دلخوشیهای امروزمان را، وعده و وعید های پوچِ سعادت فردایِ نا پیدا ازما بگیرد  
1 view 2 likes