علی امیرعسجدی
by on October 31, 2019
11 views
ســـلام؛ حتماًمیدونــیکه؛نمی شود عاشقت نبود…
نمیشودعزیزم،نمی شود!
باید بودنت را محکم بغل کرد…
این پرستیدنی بودنت
به خداوندجانوجهان آفرین رفته…..
در کجا رسم بر این است که عاشق نشوی
باغبان باشی ودلتنگ شقایق نشوی
من به جرم با وفایی این چنین تنها شدم
چون ندارم همدمی بازیچه دلها شدم
Posted in: Health, Society
حمید رزمجو
سلام و درود بر شما... بسيار عالي
1
1
October 31, 2019
علی امیرعسجدی
2665.pngسلام ودرود برحمیــدآقارزمجو2665.png
1
1
November 1, 2019
علی امیرعسجدی
2665.pngسلام ودرودبرآقا کسری وعلی آقا ولیلاخانم2665.png
1
1
November 1, 2019