علی امیرعسجدی
by on November 2, 2019
17 views
ســــلام؛
عاشقانه زندگی کنـــــــیمــ....
زندگی وزن نگاهیست
که در خاطره جا میماند...
‏خوشبختى جایش
‏همینجاست کنار من و تُـــــو ...
‏نگذاریـــم
‏زندگى از مقابل
‏چشمانـــــمان بهسرعت رعد وبرق بگذرد
‏و من و تو فقط
‏نظاره گرش باشــــــیــم بی هیچ کاری پ
‏زندگى را زندگى کنــیـــم؛مولا امیرالمؤمنین «عَلَیه السَّلام» فرمودند؛
تا زنده اید، زنـــدگیکنید، از گذشته عبرت آموخته وبرایِ آینده برنامه ریزی کنیـــد ...
Posted in: Health, Education, Society
عبادی
حرفای زندگی مثل خودش بیسته 1f917.png
1
1
November 2, 2019
علی امیرعسجدی
2665.pngسلام ممنونم جناب عبادی وآقانیما وفریباخانم 2665.png
November 3, 2019