علی امیرعسجدی
by on November 4, 2019
7 views
من زندگی کردن را یاد گرفته ام ...
برای یک زندگیِ خوب ، نباید به هیچ چیز و هیچ کس وابسته شد ...
وابستگی فقط درد داردوهرمان
آدمِ وابسته ، جایگاه و ارزش و شخصیتش یادش می رود ...
آدمِ وابسته ، با دستانِ خودش تحقیر می شود ...
عزیـــ«زم وابسته که باشی ؛
محدود ، وکم کم محـــو می شوی ،
از قطارِ موفقیت جا می مانی ...
زندگی یعنی؛ بپذیری بعضی ها شعار نمی دهند و واقعا بخاطرِ خودت می روند
زندگی غصّه به دل دادن نیست وابستگی وهوس وغم خوردن نیست ...
بپذیری بعضی از دست دادن ها به نفعِ توست ...
در این دایره ی سرگردان ، "عشق" به کارِ آدم نمی آید ...
دنبالِ واقعیت ها باش ...
گام هایِ موفقیتت را محکم تر بردار ...
حس می کنم از دور بهتر می شود هوایِ کسی را داشت
حس می کنم ، بعضی نداشتن ها ؛
با ارزش ترین داشته هایِ آدم است ...
Posted in: Health, Society
عبادی
بپذیری بعضی از دست دادن ها به نفعِ توست ، خیلی عالی ،سپاسگزار برای مطلب اموزنده
1
1
November 4, 2019
حمید رزمجو
احسنت
1
1
November 4, 2019
علی امیرعسجدی
2665.pngسلام ممنونم یاران باصفاسروران ارجمندم جناب حمید آقا رزموجناب پارسا آقا نیما آقا کسری وجناب عبادیِ عزیزوفریباخانوم ممنونم ازلطفتون وتوجّه ارزشمندتون 2665.png
1
1
November 4, 2019