علی امیرعسجدی
by on November 5, 2019
5 views
نازگلم؛بــه گامهای کَسان،
می برم گمان که تویی ..
دلم زِ ســـــــینه
برون شد ز بَس تَپید،
بیــــــــــــــــــــــــا
بیــــــــــــــــــــا
بیـــــــــــا
Posted in: Health
حمید رزمجو
عالي بود لايك
1
1
November 5, 2019