علی امیرعسجدی
by on November 5, 2019
9 views
ســــلام، عزیزم چشمهای «تـو» به من می بخشـــنــد؛
شــُورِ عشق و سَـــرمستیِ بهـــــاران را ...
جز کُـــــــوی تو،دل را نبُـــود
منــــــــــــزل دیـــــــگــر
گیرم که بُود کویِ دگر،
کــُـو دلِ دیگر؟
Posted in: Health
حمید رزمجو
سلام و درود بر شما بسيار عالي
1
1
November 5, 2019
علی امیرعسجدی
2665.pngسلام حمید آقا رزجو ؛ آقا پارسا هیلداخانم وفریبا خانم، سپاس2665.png
1
1
November 5, 2019