علی امیرعسجدی
by on November 5, 2019
16 views
ســــلام هر روز صبح،
به لطف خدا جانی دوباره میگیریم وزنده می‌شویم
و زندگی را تداوم می‌بخشــیم
برای رویاهایی که منتظرند به دست ما واقعی شوند،
آری مولا امیر المؤمیننا مام علی علیها لسَّلام میفرماین؛
تا زنده اید زندگی کنید ومراقب افکارونیّات خودباشید زیسرا که همانها ره آورد کارها وشخصیتتان خواهد شد.
آری ما همان چیزی هستیم که فکر ميکنیم.
همه‌ی آنچه که ما هستیم با افکارونیّاتِ ما شکل می‌گیرند.
ما با رویا ها و افکارمان جهان را می‌سازیم.
نهایتش بالاخره همه یک روزی می میرند...مثلاً صد سال که بگذرد ،
دیگر هیچ انسانی دربارۀ ی این که درگذشتگان که بودند وچه کردند و چطور مردند سوال نمی کنند
.بلکه افراد فامیل درجۀ یک فامیلی شاید از آثارنیکیهامان بنیکی یادکنند... .
پس بهتر است همان طور که باور واعتقاداتمان و دلمان راضی میشود، زندگی کنیم
و همانطور که دوست داریم بمیریم ودنیای فانی را به آیندگان به ارث بگذاریم .
خدایا چنانکنسرانجامِ کار، توخوشنود باشیُّ ما رستگار«آمین»
Posted in: Health, Education, Society