علی امیرعسجدی
by on December 1, 2019
7 views
ﺯﻧﺪﻩ ﺩﻝﻫﺎ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺍﺯ عشق، مَست؛
مُرده ﺩل،
ﮐِﯽ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺁﺭﺩ به ﺩﺳﺖ...؟
میگمــــ...آآآآ؛
سڪوتِ بارشِ برف
از عجیب ترین حادثہ ها و معجزات الهی ست
میلیونها تن آب راابرهاچنان آرام درزمین مینشانند که
گوئی اتفاقی نیافتاده حتّے عجیب تر از
هجومِ تو در خیالِ من
تو هم مثلِ رحمت خدا«برف»
مےنشینے چہ بـےصدا
گاهےبہ دل، گاهی به خیال....
Posted in: Health, Society
*فریبا*
زیبابود
December 1, 2019