علی امیرعسجدی
by on December 2, 2019
11 views
ســلامعزیزمهربانم، ســالهاست خنده هایم را...
در گریه هایم غسل کرده ام...
شاید نگاه پرمهرعیسی بن مریم علیه السَّلام...
مهر مادرانه حضرتِ مریمِ قدّیس،برقلب من نیزمهربان عیسای مسیحش؟
ودعای خیر ؟آیا من غلام حضرت عیسی«ع» در رکابش باشم، نگاهم میکنیـــد به مهـــر؟...
Posted in: Health, Society
علی امیرعسجدی
2665.png شماخودتون زیباترین گلهایِ آفرینشید درودبرشما سلام ممنووونم خانم دکترپروانه خانم ساراخانم فلاّح2665.png
December 2, 2019
💞ســارا💞
بزرگوارین جناب پایدارباشیدوبرقرار....
1
1
December 2, 2019