علی امیرعسجدی
by on December 2, 2019
9 views
ســــلام عزیزم؛ هوا سرد است
و منازخدا میخواهم؛ در گرمی آغوش گرموزیبایت
تمام فصل سرما را بـــا
ڪلام نغزودلنشینت،ونوازشهایِ نارت گرم میمانم ..
هوا سرد است میدانم
ولی اینجا
هواے عاشقی خوب است!
نه برگی زرد
نه ابرے " قاصد باران "
نه اشڪی جارے از چشمی
فقط لبخند میبارد
صداے بوسه اے شیرین
صداے موج در ساحل
صداے دیگرے هم هست
شنیدم؛
هر چقـــدر تنـــور دپ دلت گرمتر ، مهربانی ات بیشتر و روزگارمان آبادتر است ..
" دوستت دارم "
Posted in: Health, Society
عبادی
سلام دادا توکه مشاوری هر از گاهی از مطالب اموزنده ت در اختیارمون بزار اینجا پر شده از حرفای عاشقانه
2
1
1
December 2, 2019