مهسا
by on December 2, 2019
16 views
عزیزی یه حرف قشنگی بهم زد دلم نیومد براتون ننویسم ...
میگفت وقتی عاشق کسی میشی و خیلی دوستش داری حاضری از خودت بگذری تا اون اذیت نشه
حاضری از دلت بگذری تا اون شاد باشه
حاضری خودتو برداری وبری تا اون اذیت نشه
میگفت وقتی میدونی رسیدن به کسی که دوستش داری یه رویاس چرا باید اذیتش کنی
میگفت وقتی هر خواستنی رسیدنی نباشه و پایانش مشخص نباشه چرا باید ادامه بدی
چراوقتی دوستش داری نمیزاری به زندگیش برسه و بیشتر از این اذیتش نکن
میگفت تمام کردن بعضی چیزها نه اینکه دوستش نداری نه اینکه عاشقش نیستی دیگه نه
تموم میکنی که فقط اون اذیت نشه ،تموم میکنی تا اون آرامش داشته باشه ،تموم میکنی چون تو این دنیا از همه چیز برات باارزشتره
هر تموم شدنی هر جدایی بخاطر دوست نداشتن نیست
فقط بخاطر اینه که اونو بیشتر از خودت دوستش داری و عاشقشی ...
Like (11)
Loading...
11
عبادی
مطلب عالی و خواندنی بود
2
2
December 2, 2019
مهسا
ممنون 🌹
December 2, 2019