علی امیرعسجدی
by on December 3, 2019
13 views
از من شب هجر می‌بپرسید حباب
دریای غمم کدام آرام و چه خواب
در دل بود آرام و خیالی هر موج
در دیده خیال خواب شد نقش بر آب
...........
خاقانیِ شِروانی
Posted in: Health, Society
Like (2)
Loading...
2