علی امیرعسجدی
by on December 3, 2019
39 views
سلام؛دزدی وغارت که فقط این نیست
از دیوار مردم بالا بری یابانکی راآتش بزنی
دروغ بگی صداقت رو دزدیدی
بدی کنی خوبی رو دزدیدی
تهمت بزنی آبرو رو دزدیدی
خیانت کنی عشقو دزدیدی
Posted in: Education, Society
Like (7)
Loading...
Love (1)
Loading...
8
علی
دستشون درد نکنه ...
1
1
December 3, 2019
ل🖤ی🖤ل🖤ا🖤
😐
1
1
December 3, 2019