علی امیرعسجدی
by on December 3, 2019
12 views
سلام؛دزدی وغارت که فقط این نیست
از دیوار مردم بالا بری یابانکی راآتش بزنی
دروغ بگی صداقت رو دزدیدی
بدی کنی خوبی رو دزدیدی
تهمت بزنی آبرو رو دزدیدی
خیانت کنی عشقو دزدیدی
Posted in: Education, Society
علی
دستشون درد نکنه ...
1
1
December 3, 2019
♥لیــــلا♥
😐
1
1
December 3, 2019