علی امیرعسجدی
by on December 3, 2019
13 views
عاقبت گر عمر، باشد ماندگار
میــــگذارم این سخن را یادگار
مینــویســـــم روی کوه بی ســتون
زنــــده بــــادا یــــارانِ خوب روزگار
معنای عشق هم،غیر سلام و علیک نیست
وقتی سلام رکن نماز است، پس سلام!
قبل از سلام جام تشهد گرفته ایم
ما کشتگان مسلخِ عشقیم، والسلام
Posted in: Health, Society
Like (4)
Loading...
Love (1)
Loading...
5