علی امیرعسجدی
by on December 4, 2019
12 views
سمتِ چشمانِ تو یک پنجره باشد کافیست
چشمِ من خیره به آن منظره باشد کافیست
تو به من خیره شوی من به تبسّم هایت
خنده بر روی لبت یکسره باشد کافیست
فاصله دفترِ تقدیرِ مرا پُر کرده ست
سهمِ من چند ورق خاطره باشد کافیست
Posted in: Health, Society
💞ســارا💞
سلام جناب عسجدی بزرگوار خداقوت بسیارزیباست
1
1
December 4, 2019
علی امیرعسجدی
2665.pngسلام ممنونم سارا خانم نظرلطفتونه درود بر شما 2665.pngممنونم فریباخانم2665.png
December 4, 2019