علی امیرعسجدی
by on December 9, 2019
6 views
سلام؛این شعر را همین حالا بخوانیـــد
وگرنه بعدهاکه پائیـــزرفت وهواسردترشد، باورتــون نمی‌شود
ببین،هنگام سرودنش
چگونه دیوانه‌وار عاشقت بودم؟؟؟
پس عزیزم؛همین حالا بخوان
این شعر را که ساختار محکمی ندارد
و مثل شانه‌های تو
هربار گریه می‌کنم می‌لرزد،
هربار گریه می‌کنم...و خاطره‌ی چشم‌هایِ نازت
از پیراهن خیسِ فصلِ پــائیـــز، چکه می‌کند...
Posted in: Health, Society
عبادی
سلام دادا ظهر به خیر
2
1
1
December 9, 2019
علی امیرعسجدی
2665.pngسلام آقای عبادی وقتتون بخیـــرونیـــکی2665.png
2
1
1
December 9, 2019
عبادی
قربونت سپاسگزارم
2
1
1
December 9, 2019
علی امیرعسجدی
خداحفطتونکنهعزیزم؛
1
1
December 9, 2019