علی امیرعسجدی
by on December 17, 2019
13 views
هرکه در آتش عشقش نبود طاقت سوز...گو به نزدیک نرو که آفت پروانه پَر است...
وقتی که دلم "یک غزل کوتاه" است،،،با چشم تو و اشک خودم همراه است
مجموعه ی این غزل پر از دلتنگی ست،،، از تاب و تبش فقط خدا آگاه است
Posted in: Health, Education, Society
*فریبا*
زیبابود
1
1
December 17, 2019
حمید رزمجو
عالي بود لايك
1
1
December 17, 2019