علی امیرعسجدی
by on December 18, 2019
14 views
ســــلام؛محبت ودوست داشتن یعنی:
وقتی یارت میــــدونه…
رو موضوعی،چیزی حساسی…
یا از کاریخوشت،یا بدت میـــاد…
حواسش هست که خوشحالتکنهوناراحتت نکنه…
دوست داشتن یعنی همین
خوشتر از دوران عشق ایام نیست
بامداد عاشقان را شام نیست
آری هر دلی سازی دارد 💞
که در زندگی
به گونه ای دلخواه باید نواخته شود ...پس آنی که مینوازد ،
هماهنگ باموقعیّت زمان ومکان، گاهی شاد ، گاهی غمگین
گاهی تند و گاهی آهسته بنوازد تاناهمگونی نباشد
تا تو به خاطر منی ،کس نگذشت بر دلم
مثل تو کیست در جهان تا ز تو مهر بگسلم
پس شایسته است بنشینیم و گاهی و به صدای
ساز دلمون گوش بسپاریم
شاید نیاز به
کوک کردن مجدد داشته باشد...
Posted in: Health, Education, Society
عبادی
کاش دو سطر اول متنت کامل بود دادا مابقیش عالیه
1
1
December 18, 2019