علی امیرعسجدی
by on January 13, 2020
8 views
🔸لابه لای خبرها گم شده اند، سیستان و بلوچستان مظلوم، حاشیه‌ای‌ترین حاشیه‌ی ایران است.
:boom: ازطرفی ویرانیهای بجامانده ازظلم وتفرعن واقدامات نفقرت انگیز ستمشاهی که چهل و یکسال است با همۀ تلاشهای سازندگی، هنوزحفره های هولناک فقروتبعیض وفسادوقاچاق هست که هســـت،واز طرفی جولان هرچندمخفیالنۀ گروههای افراطی وتکفیری!،
🔹انگار برای دیده شدن بدبختی ها هم مرکز نشین بودن مهم است، هرچه به حاشیه میرویم، نگون بختی مردم هم همانقدر بی اهمیت و بی ارزش می شود، رسانه ها هیچ نمی گویند، سلبریتی ها خفه خون میگیرند، بیانیه ای صادر نمی شود...
👈اری ای مردم؛ ملت شریف ایران ،فریبدسلبریتینی های برشرفِ وطن فروش رانخوریـــد...فقط ســــپاه، بســــیج، و ارتش است که حتی در حال اماده باش جنگی ،هم به داد مردم مستضعف میرسد،خدا قوت پهلوانان امنیت تصادفینیست ایثار واز جان گذشتن میخواهد
Posted in: Health, Education, Society
Love (1)
Loading...
1