علی امیرعسجدی
by on January 14, 2020
11 views
می‌شود راه شوی و سر به راهم بکنی؟
مژه بر هم بزنی و رو به راهم بکنی؟
به غزل‌خوانی چشمان سیاهت مستم
آمدم شعر شوم تا که نگاهم بکنی
دیدن روی تو ای ماه گناه است اگر
من به سر آمده‌ام غرق گناهم بکنی!
سر که آشفته شود شانه برایش خوب است
هر دم آشفته شوم، شانه فراهم بکنی
ماهِ من حرف دروغ تو شنیدن دارد
من خودم خواسته‌ام تا که سیاهم بکنی
منِ متروکِ رها دور و برم دیوار است
چه‌شود، راه شوی و سر به راهم بکنی
Posted in: Health, Education, Society
Like (1)
Loading...
Love (1)
Loading...
2