علی امیرعسجدی
by on January 14, 2020
11 views
می‌شود راه شوی و سر به راهم بکنی؟
مژه بر هــم بزنـی و رو بِــه راهم بکنـــی؟
🔴 به‌هم رحم کنیم، تا خداوندهم به‌ شما رحم کند
معروف است كه خداوند به حضرتِ موسی گفت: قحطی خواهد آمد، به قومِ بنیاسرائیل بگو آماده باشند
حضرتِ موسی به قومش گفت و آنها از دیوار خانه ها بهمنازلِهم معبرهائی ایجاد کردند که در هنگام سختی به داد هم برسند که تا این بَلایِ قحطی بگذرد
مدتی گذشت اما قحطی نیامد ، حضرتِ موسی علت را از خداوند پرسید،که آفریدگار سبحان به او گفت ؛ دیدم که افراد به هم رحم کردند
من چگونه به این قوم رحم نکنم ؟
«به همدیگه رحم کنیم که خدا هم بهمون رحم کنه»
چه بسا خدا ما رو دربلاهای گوناگون قرار داده و راه دفع این بلاهارو در ترحم وحفظحرمتوکرامتهایانسانی به همدیگر گذاشته. سیل زده‌های سیستان وبلوچستان را دریابیم.
سیل زده‌های سیستان وبلوچستان را دریابیم....بخصوص در این ایام که اغلب خبرهای رسانه‌ها درباره مسائل دیگر است
Posted in: Health, Education, Society
Love (1)
Loading...
2