علی امیرعسجدی
by on January 14, 2020
13 views
دوستت دارم و این واژه حقیقت دارد
قلمم بر تو وُ بر عشق ارادت دارد
واژه ها در تب و تاب اند و دمادم سر مست
باز هم در غزلم عشق حکایت دارد
من اگر از تو نگویم..... قلمم خشک شود
بس که این شاعر شیدا به تو عادت دارد
یک نگاه تو جهان را به من ارزان بخشید
بس که چشمان سیاه تو سخاوت دارد
فکر بوسیدنت آمد به غزل..... حکمش چیست؟
در میان غزلم بوسه کراهت دارد؟
حُسن تعلیل غزل..... مصرع آخِر باشد
ماهی تشنه به آغوش تو عادت دارد
Like (2)
Loading...
Love (1)
Loading...
4