علی امیرعسجدی
by on January 16, 2020
4 views
ســــلام؛,میــگمآآآ؛اگر خیـــلی چیزها خریدنی بود
برای مادرم کمی جوانی می خریدم...
برای پدرم عمر دوباره...
و برای خودم خنده های دوران کودکی
Posted in: Health, Education, Society
عبادی
سلام دادا قدر نعماتمون رو باید به وقتش بدونیم خدا عمر با عزت بهت بده عالی بود
1
1
January 16, 2020