علی امیرعسجدی
by on December 20, 2018
79 views

نصیحتی ارزشمند از حضرتِ امام صادق علیه السلام :
اَلا ای پسر نعمان اگر میخواهی دوستی برادرت خالص و

یک رنگ برایت باقی بماند پس چهار مورد را رعایت کن:
۱ با او شوخی نکن

۲ با او جرّ و بحث نکن
۳ بر او فخر فروشی مکن
۴ و با او دشــــــمنی مکن

* و فقط اسراری را با او در میان بگذار که اگر دشمن هم اطلاع یابد

به تو زیانی نرساند زیرا که ممکن است دوست روزی دشمن تو شود

Posted in: Education