علی امیرعسجدی
by on February 11, 2020
4 views
« ســلام دوستان نازنینم خیـــلیبرام عزیزین ،عزیز »
•❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•-•❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•-
A person who values you, would never put himself in a to lose you.
کسیکه برات ارزش قائله، هرگز خودشو تو موقعیتی قرار نمیده که از دستت بده
•❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•-•❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•-
از امشب،تاهمیشۀی یامدادان،اِنشاءَالله؛دعاگوتان خواهم بودتاهستم...
ممنونم ازلطفتون؛بیـــا شبــــهايمــان را "به یادهم" بہ خير ڪنیـــم
عزیزم مــا از غريبہ ها خيرے نديدیــــم،بیاآشنای هم باشیم.
دوست مهربانم؛تا خودِ صبــــح هم ڪہ شــــده
منتــــظرِ دعای خير برای هم باشیـــم....
دوستتون دارم ودعاگوتون هستم
•❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•-
Posted in: Health, Education, Society