علی امیرعسجدی
by on February 11, 2020
7 views
« ســلام دوستان نازنینم خیـــلی برام عزیزین ،باورکنید؛ »
•❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•❀•❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•-
من“حافظ” عشق تو و دیوانه ے فالتم
من “مولوی” عهد تو با شوق وصالتم
“وحشی” شدن از مستے رخسار تو بوده
“اهلی” شدم از مزه ے لب هاے زلالت
“سعدی” ز “گلستان” نگاه تو شڪفته
“بستان” شده افڪار من از فڪر و خیالت
از رایحه ے عشق تو “عطار” ،شدم من
“لاهوتی” منظومه ے چشمان و جمالت
بر نظم “نظامی” بنویسم همه شب از
لیلے پریشان شده مجنون ز ڪمالت
“طاهر” شدم آواره و سرگشته ے عشقت
این دل به تمناے تو و وصل محالت
“هیرش” شده شاعر ڪه فقط از تو سرآید
از روے تو و موے تو،ابروی هلالت ...
•❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•❀•❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•-
Posted in: Health, Education, Society