علی امیرعسجدی
by on February 12, 2020
3 views
« ســلام گوشه ای ارزشمندی دوستیای انسانی »
•❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•❀•❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•-
کتاب عشــق بر طاق بلنــــــد است
ورای دست هر کوته پسند است.
- میــدونی؟اگـه خــ♡ـــدا بُـودم ...
تـ♡ـــو عزیزترینم، میشُـدی الههِ زیباترینهایِ کائنـاتِ من آخه عزیزم، ناخواسته آمدی
شدی خواستنی ترین موجودِ هستی ام
A good friend is one of the nicest things we can have, and one of the best things we can be for others.
یه دوست خوب یکی از بهترین چیز هاییِ که میتونیم داشته باشیم، و همانطور هم یکی از بهترین چیز هاییِ که میتونیم برای بقیه باشیم.
بهترینی ای عـــزیـــزممـــــ ....
دوســـتت دارم ای بانوای دختــر ای مادر ،دوســتت دارم
•❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•❀•❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•-
دوستتون دارم ودعاگوتون هستم
¸.•❤•.❀•❀•❀.•❤•.¸
Posted in: Health, Education, Society
عبادی
سلام علی جان عالی بود 2b50.png
2
1
1
February 12, 2020
علی امیرعسجدی
2665.pngسلام ممنونم جناب عبادیِ عزیز ودرود بردیگریاران باصفای لایک کننده ممنونم ازهمتون2665.png
1
1
February 12, 2020