علی امیرعسجدی
by on February 14, 2020
6 views
ولنتاین چیست ؟
ســــــلام عزیـــزانم؛
«ولنتاين» نام كشيشي بوده ، كه مخفيانه عقد سربازان رومی را با دختران محبوبشان جاری ميكرد.
علیرغم اینكه فرمانروای روم بنام كلوديس دوم ، براين باور بوده كه سربازانی در جنگ خوب خواهند جنگيد كه مجرد باشنـــد !
كلوديوس به قدری سنگدل بود كه هيچ كس جرات كمک به ازدواج سربازان را نداشت.
ولی كشيشی به نام ولنتاين ، مخفيانه عقد سربازان رومی را با دختران محبوبشان جاری ميكرد.
كلوديوس دوم از اين جريان خبردار ميشود و دستور ميدهد كه والنتاين را به زندان بيندازند و به جرم جاری كردن عقدازدواجشرعیسربازانبادخترانِمحبوبشان، او را اعدام كنند !
از آن زمان در كشورهای غربی روز 14 فوريه را روز ولنتاين ( روز عشاق يا روز عشق ورزی ) ميگويند و آن را جشن میگيرند !
از عشق زیباتر
بودن کنار کسی است که تو
را نقطه به نقطه بلد است
بلد است...!!زخمهایت را ببوسد
روحت را نوازش کند
اتش درونت را آرام کند
در اوج غم آرامش را هدیه دهد
بلد است...!!
عشق بلد بودن میخواهد...
ولنتاین برشماعزیزان عاشق هم مبارک
همراه یک بغل گل رز ، یک سبد ستاره و یک دنیا آرزوی خوب برای تک تک شما دوستان
Posted in: Health, Education, Society
علی امیرعسجدی
2665.png •❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•❀•❀.•❤•.¸❀¸.• ❤•.❀•-
عزیزانم، ولنتاین بهانهای نیکوست،،،من هم شما را تا ابد و بی دلیل دوستتون دارم...2665.png
1
1
February 14, 2020