علی امیرعسجدی
by on February 14, 2020
5 views
ســــلام،حالاکه میــونی عاشقتم؛ اذیتم نکن...
•❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•❀•❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•-
💕گرگی استخوانی در گلویش گیر کرده بود، بدنبال یکی می گشت که آن راازگلوش در آورد...
تا به لک لک رسید و از او درخواست کرد تا او را نجات دهد و در مقابل گرگ مزدی به لک لک بدهد.
لک لک منقارش را داخل دهان گرگ کرد ووخیلی زحمت کشید وبارهاسرش راتاته دهان بدبویِ گرگ فروکرد وبالاخره استخوان را درآورد و طلب پاداش کرد.
گرگ به او گفت همین که سرت را سالم از دهانم بیرون آوردی برات کافی است.
وقتی به فرد نالایقی خدمت می کنی تنها انتظارت این باشد که گزندی از او نبینی .
دنیا پر از تباهی است نه بخاطر آدمهای بد بلکه بخاطر سکوت آدمهای خوب ...!”…
" خداحافظ نارفیق....
•❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•❀•❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•-
باورکنید بنده دوستتون دارم ودعاگوتون هستم
Posted in: Health, Education, Society