علی امیرعسجدی
by on March 22, 2020
3 views
⭕️ پیام مهم رییس سازمان جهانی بهداشت به جوانان:
🔹شما در برابر ‌کرونا شکست ناپذیر نیستید
🔹کرونا می‌تواند شما را برای چندین‌هفته در بیمارستان بستری کند و یا بکشد
🔹ممکن است بیمار نشوید، اما انتخاب‌هایتان در مورد مکان هایی که می روید می تواند تفاوت بین زندگی و مرگ برای شخص دیگری باشد.
🔹همدلی وهمبستگی در رعایت جدّیِ دستورات بهداشتی کلید شکست بیماری کووید19 است