علی امیرعسجدی
by on March 25, 2020
4 views
در عشقِ تو
هر حیله که کردم هیچ است
هر خونِ جِگَر که بی‌تو خوردم
هیچ است
از درد تو
هیچ روی درمانم نيست
درمان که کُنَد مرا؟
که دردم هیچ است
مولانای _ جان
Posted in: Health, Education