علی امیرعسجدی
by on December 28, 2018
85 views

بوی یلدا را میشنوی؟ انتهای خیابان آذر

‌با نگاهی ،حال ِ ناکوک ِ دلم را ساز کن...

جمعه هایم،جمعه هایم،شنبه هایَــــم
را بـــه عشق آغاز کن...عزیزدلم؛

دلتنگی می دانی چیست ... ؟!
غرق شدن در یادت ،
فکر به صدایت ،
و مرور هر شب خاطراتت ...

دلتَــنــــگی ؛
ساده تر از همه معانی است ...
دلتنگی یعنی ،تو نباشی

و من تو را زندگی کنم ...

Posted in: Health