علی امیرعسجدی
by on December 29, 2018
55 views

در را می بندی دور می شوی، دور دور

در را می بندی،،،دور می شوی، دور دور.
شعر در خانه می ماند،،،تا دلداری ام بدهد...
برای بعضیها,زندگی تمامش خطای دید است

من تو را می‌بینم تو مرا نمی‌بینی،تو مرا می‌بینی من تو را نمی‌بینم

یک خطای ساده‌ی بی‌انتها…


زندگی زیباست چشمی باز کن، گردشی در کوچه باغ راز کن

زندگی زیباست،،،زندگی من با همه تلخی‌ها و شیرینی‌هایش

برایم لذت بخش است،چون آنچیزی است که خدایم برایم خواسته است …

و از صمیم قلب از تو سپاسگذارم خدای عزیزم …
دوسـتت دارم خدایــــــــا دو ســــــتت دارم

Posted in: Health
❣ khanumgol❣
عالی
January 5, 2019