علی امیرعسجدی
by on May 22, 2020
4 views
سلام حضرتِ امام علی ابن ابیطالب علیه السَّلام میفرمایند؛
هیچ زهدوپارسائی همچون بی اعتنائی به حرام نیست...
ونه هیچ علم ودانشی همچون تفکر
وهیچ عبادتی ، همچون ادای واجبات الهی و
نه هیچ ایمانی مانندحیاوصبر
وهیچ ارزش واعتباری همچون فروتنی
وهیچ شرافتی چون علم ومعرفت نیست
وهیچ عزّتی چون حلم نیست
وهیچ پشتیبانی مطمئن ترازمشورت نخواهد بود
پس شریف‌ترین دل‌ها
دلی است که
انديشه‌ی آزار دیگران در آن نباشد...!
شاد کردن دل انسان‌ها،
ارزشش بسیارمتعالی است...
Posted in: Health, Education, Society