علی امیرعسجدی
by on May 23, 2020
3 views
دل یاد تو کرد چون طرب می انگیخت
والله که نخورد آنقـــدح را و بریخت
دل قالب مرده دید خُـــود را بی‌تو
اینست سزای آنکه از جان بگریخت.
مولانایِ جان
Posted in: Health, Education, Society