علی امیرعسجدی
by on May 23, 2020
3 views
ســـلام جِدَّاً فكرش را بكن...
همــــه ى پزشـــكان
بوســـيدنِ يار را❤️
بوييدنِ يار را❤️
تجويز ميكردند...
آخ كه بيمارى،
عجيب ميچسبيد...!❤️
جان ❤️❤️جان❤️
Posted in: Health, Education, Society