علی امیرعسجدی
by on May 23, 2020
3 views
ســـلام؛عزیــزم،من و تو تفاوت های زیادی با هم داریم
اما همین تفاوت ها باعث شده همچنان علاقمندوعاشق هم باقی بمانیم چون
قطعات پازل باید متفاوت باشند تا
در کنار هم قرار بگیرندوهمدیگرراتکامل بخشند.
Posted in: Health, Education, Society