علی امیرعسجدی
by on June 27, 2020
4 views
سلام دوستان عزیزم یارانِ بزرگوار، الهی سالم وصالخ وشادوسرافراز باشید
قطعاًباوردارید که؛شریف‌ترینِ انسانهای باصفا
صاحب دلانی هستند که بعدازایمان به خداوندبیهمتـــا؛
انديشـۀ ی آزاردیگران در وجودشان نباشد
شاد کردن دل انسانهای اطرافمون
ارزشش بیشتر از سال ها
راز و نیازِبدون تفکردرارزشمندی تکالیفِ الهی است...
♡♡♡ ♡♡♡ ♡♡♡ ♡♡♡
Posted in: Health, Education, Society