علی امیرعسجدی
by on June 28, 2020
3 views
ســـلام؛تقریبـــاً همه قول موندن میدهنــد؛ ،
امّا همه سر قولشون نمیمونند
تکیه دادن به آدمی که یهو ازت فاصله میگیره ،،،،
مثل پَریدن توی دریایِ عمیق، به امید نجات غریقیه که دست و پا زَدنت رو میبینه!!!
وَ کاری برات انجام نمیده
تو مُمکنه از غرق شدن نجات پیدا کُنی ،
اما دیگه هیچ‌ وقت دل به دریا نمیزنی....
Posted in: Health, Education, Society