علی امیرعسجدی
by on June 29, 2020
3 views
الهی وَرَبّی من لی غَیرُک
•❀.•❤•.¸❤️❀❤️¸.•❤•.❀•
❤️ عزیزانم؛همه چیز از فکر آغاز می شود،❤️
❤️افکار ما، تبدیل به احساس میشوند، ❤️
❤️اگر احساساتمان با عقلانیت وعلوم درآمیزند،❤️
❤️همان افکار همراهبااحساساقدام ما، تبدیل به رفتــارمان میشوند، ❤️
❤️برای همین است که مولاامیرالمؤمنین فرمودندمراقب افکارونیّات وومسیرهای آموزش خودوفرزندانتان باشید ❤️
❤️چراکه احساسات برانگیخته در ما، موجب بروز یک رفتار... ❤️
❤️و این رفتارهای ما هستند که عاقبت را به نتیجه می رسانند. ❤️
❤️پس،نیّات وافکار وگفتارمان را، زیبا کنیم...❤️
Posted in: Health, Education, Society