علی امیرعسجدی
by on June 30, 2020
3 views
ســــلام،میگفت :
قرار نیست تو دنیا سختی نکشیم
قراره یاد بگیریم که؛
چجوری سختی هامون روبشکنیم یا حداقل بااونا کناربیایم...
چجوری رشدوبالنـــدگی کنیم
اینجا بهشت نیست!
بهشت اونوره...
حالا اینکه؛عزیزم من و تو
توی این دنیایِ فانـــی هم ،
با همــۀ ی مرارتها وسختیاش،
لذّت وطعممتعالیِ بهشت رو بچشیــم
بسته بهشیوۀزندگی و نگاه خودمون داره..
Posted in: Health, Education, Society