علی امیرعسجدی
by on June 30, 2020
3 views
سلام؛عزیزم،کــم حرف‌ ترین الفــــ بـــای جهان
الفــــــ بای چشــــم‌ های نازِ توست
که فقط سه حرف دارد
عین، شین، قاف
«عـ شـــ ـق»
اماعشــق لایتناهیســت.
عشــق لطفِ الهیســــت
Posted in: Health, Education, Society