علی امیرعسجدی
by on June 30, 2020
3 views
ســــلام؛وقتی چیزی در حال تمام شدن باشد،
.عزیزتــر می‌شود ...:heartpulse:
یک لحظه آفتاب در هوای سرد ،
خیــلی غنیمت می‌شود ...
خداوند جان وجهان آفرین برایمون درهمۀ مواقع آسایشوسختی ها ،
تنها پناهــمــون است ...
یک ذرّه نور در دریای تاریکی ،
همۀ دنیامون می‌شود …
یک عزیز وقتی که از دست رفت ،
همۀ عزیزترینمون می‌شود …:heart:
پاییز وقتی که تمام شد ،
به نظر قشنگ و قشنگتر می‌شود...
و ما همیشه دیر متوجه می‌شویم!☝️
قدر داشته‌هایمان را بدانیم…
چرا که خیلی زود، دیر می‌شود ...🌹🌹
‌‌❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀
Posted in: Health, Education, Society