علی امیرعسجدی
by on June 30, 2020
3 views
باورکن عزیــزم تنها عشق...
‌‌❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀
و عشق
تنها عشق
مرا به وسعت اندوه زندگی برد
مرا رساند
به امکان یک پرنده شدن…
‌‌❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀
➰سهراب سپری➰
Posted in: Health, Education, Society
مینو
عالی بود
1
1
June 30, 2020
علی امیرعسجدی
2665.pngممنووونم سرورارجمندم مینوخانم مدیرخیـــلی عزیز2665.png
1
1
June 30, 2020