علی امیرعسجدی
by on July 30, 2020
7 views
ســـلام،دلی رانشکنیـــم شاید خانه خدا باشد..
.کسی را تحقیر نکنیــــم شاید محبوب خدا باشد
.هیچ گناهی را کوچک ندانــیـــم
.شاید خشم خدا در همآن باشد
.از هیچ غمی ناله نکنیـــم
.شاید امتحانی از سوی خداوندسبحان باشد.
Posted in: Health, Education, Society
Like (3)
Loading...
Love (1)
Loading...
4